Executive Council 2009 – 2013

President

D. Thankappan

Vice Presidents

 1. M. A. Patil
 2. R. Kuchelar
 3. V. B. Cherian
 4. Ashok Chaudhary
 5. V. Chandra
 6. Bhagmal Rana
 7. Nisar Ali Mir
 8. Subash Naik Jorge

General Secretary

Ashim Roy

Treasurer
M. Subbu

Secretaries

 1. N. Vasudevan
 2. Anuradha Talwar
 3. Gautam Mody
 4. Milind Ranade

Joint Secretaries

 1. D.C. Gohain
 2. K. P. Vishwavalsalan
 3. Maya Parmeshwar
 4. Mohan Kothekar
 5. Mohammed Shafi Khan
 6. Sujata Mody

Members

 1. Sailen Bhattacharya
 2. Darshan Singh Chawla
 3. S. D. Ranjaney
 4. S. P. Vansadia
 5. P. T. John
 6. M. Rajan
 7. Rajiv Aggarwal
 8. Anannya Bhattacharya
 9. Fudan Murmu
 10. Jarmanjit Singh
 11. Himanshu Banker
 12. Chandan Sanyal
 13. V. Devi
 14. K. Murugaperumal
 15. K. Shankarbabu
 16. Puti Gaonkar
 17. M. M. Abhyankar
 18. S. A. Azad
 19. Banshi Lal
 20. B. Srineevas Rao
 21. Uday Mahale
 22. S. Shenbaga Subbu
 23. V. Timothy
 24. Subhash Gaurav
 25. Brijpal Singh
 26. Arvind Vaidya
 27. Bharti Sharma
 28. Lakhan Sahu
 29. E. George
 30. D. R. Pisharody